ESITTELYSSÄ NYT: ENERGIA-, IT- JA SUUNNITTELUALAN TYÖNANTAJAT

Uusimmat

Työkokemus nostaa opintojen arvostusta

07.04.2014

Teekkarit hahmottavat opintojensa merkityksen sitä paremmin mitä pidemmällä opinnoissaan ovat. Opintojen arvo työelämän kannalta valkenee vasta opintojen loppusuoralla. Tiedot käyvät ilmi TTY:n tietojohtamisen ja tuotantotalouden opiskelijoille vuonna 2013 tehdystä kyselystä, johon vastasi yhteensä 175 opiskelijaa. ”Vasta 5.-6. opiskeluvuoden kohdalla teekkarit ymmärtävät laajemmin myös teoriaopintojen merkityksen tulevissa työtehtävissä”, tutkimusta tehnyt yliopisto-opettaja Eila Pajarre sanoo. Vuosikurssista riippumatta [...]

Lue lisää →

Anneli Pauli on valittu LUT:n rehtoriksi

19.03.2014

Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) uudeksi rehtoriksi on valittu dosentti, maa- ja metsätaloustieteiden tohtori Anneli Pauli (58). Hän kertoo tavoitteekseen LUT:n nostamisen kansainvälisesti arvostetuksi yliopistoksi ydinosaamisalueillaan, joita ovat vihreä energia ja teknologia, kestävän kilpailukyvyn luominen ja kansainvälisenä Venäjä-yhteyksien rakentajana toimiminen. “Tärkeimmät periaatteet koulutuksessa, tutkimuksessa ja innovaatiotoiminnassa ovat laatu ja vaikuttavuus. Nämä käyvät käsi kädessä, eivätkä ole toistensa [...]

Lue lisää →

Tulevaisuuden asiakas on Aasiassa

09.03.2014

Menestyäkseen Kiinan kasvavilla markkinoilla suomalaisten yritysten on nostettava asiakas toimintansa keskiöön sekä muokattava tuotteensa ja palvelunsa Kiinaan sopiviksi. Myös jakeluketjujen ja liiketoimintamallien hiominen on tärkeää. Tämä käy ilmi Tekesin tuoreesta China Growth Paths -raportista. “Suomalaiset ovat hyviä tekemään huipputeknologiaa, mutta kiinalaiset kilpailevat halvemmalla, hieman huonommalla, mutta houkuttelevalla tuotteella”, Sari Arho Havrén Tekesin Shaghain toimipisteestä sanoo. Tekesin raportin [...]

Lue lisää →

LUT:ssa suunniteltu digitaalinen koru uuteen Iron Sky -elokuvaan

21.02.2014

Uudessa Iron Sky The Coming Race -elokuvassa nähdään Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (LUT) suunniteltu digitaalinen efektikoru. Iron Sky -efektikorun kehittäminen on osa Tekes-rahoitteista Fast Coins -hanketta, jossa kehitetään digikoruja ja tutkitaan miten niiden ympärille saadaan luotua uutta liiketoimintaa. ”Kun kuulin Iron Sky The Coming Race -elokuvan markkinoinnin ja käsikirjoittamisen alkaneen päätin, että nyt tehdään hieno efektikoru [...]

Lue lisää →

Ydinvoima-alalla puutetta osaajista – LUT vastaa kysyntään

06.02.2014

Työ- ja elinkeinoministeriön osaamistyöryhmän raportin mukaan Suomen ydinvoima-alalle tarvitaan kaikkiaan 2 400 uutta yliopistokoulutettua osaajaa vuoteen 2025 mennessä. Tarve syntyy uusien ydinreaktorien rakentamisesta sekä nykyisten osaajien siirtymisestä eläkkeelle. Lappeenrannan teknillinen yliopisto (LUT) onkin päättänyt lisätä ydinvoima-alan koulutusta ja aloittaa syksyllä 2014 ydinvoimatekniikan pääaineen opetuksen myös englanniksi osana LUT:n kansainvälistä energiatekniikan maisteriohjelmaa. Tällä hetkellä LUT:n suomenkielisestä [...]

Lue lisää →

Tekes rahoitti startup-yrityksiä yli 130 miljoonalla

28.01.2014

Innovaatiorahoituskeskus Tekes rahoitti vuonna 2013 startup-yrityksiä 133 miljoonalla eurolla. Yhteensä rahoitusta sai hieman alle 680 alle 6-vuotiasta yritystä. Rahoituksesta 67 miljoonaa euroa oli suoraa avustusta ja 58 miljoonaa lainaa. Tekesin rahoitus on aina projektikohtaista ja kattaa korkeintaan 75 prosenttia projektin kuluista. “Tekesin tehtävänä on rahoittaa ainoastaan parhaita yrityksiä, jotka kykenevät erittäin nopeaan kansainväliseen kasvuun. Tämä [...]

Lue lisää →

Sosiaalisen vuorovaikutuksen mallit pysyviä

21.01.2014

Aalto-yliopiston tutkijat ovat yhdessä Oxfordin yliopiston kollegoidensa kanssa tutkineet matkapuhelinten puhelutietoja selvittääkseen ihmisten viestintämalleja pitkällä aikavälillä. Kävi ilmi, että suurin osa ihmisistä viestii pääasiassa muutamien verkostoonsa kuuluvien jäsenten kanssa. Vaikka koko ajan kehittyvät viestintäteknologiat tarjoavatkin runsaasti uusia viestintäkanavia, vaihtavat useimmat ihmiset viestejä enimmäkseen pienen, läheisistä ystävistä ja perheenjäsenistä koostuvan piirin kanssa. Lisäksi ihmiset pitävät kiinni [...]

Lue lisää →

Ouluun kaivos- ja vuorialan tiedekunta

10.01.2014

Oulun yliopisto perustaa uuden kaivos- ja vuorialan tiedekunnan elokuussa 2014. Yliopiston tavoitteena on kehittää tiedekunnasta kansainvälisestikin merkittävä kaivannaisalaan erikoistunut osaamisyksikkö. ”Suomessa suunnitellaan tällä hetkellä useiden uusien kaivosten avaamista, toimivien kaivosten laajentamista ja meneillään on lukuisia malminetsintäprojekteja. Pääosa tästä toiminnasta sijoittuu Pohjois-Suomeen. Siksi alan koulutuksen ja tutkimuksen vahvistaminen Oulun yliopistossa on perusteltua”, rehtori Lauri Lajunen sanoo. Kaivos- ja [...]

Lue lisää →

TTY:n materiaaliopin laitokselle 11M€ rahoitusta

06.01.2014

Tampereen teknillisen yliopiston materiaaliopin laitos on saanut 11 miljoonaa euroa uutta SHOK-rahoitusta. Laitos on mukana kahdessa uudessa Metallituotteet ja koneenrakennusalan huippuosaamisen keskittymän (FIMECC) tutkimusohjelmassa. Breakthrough Steels and Applications sekä Hybrid Materials -ohjelmat jatkuvat viisi vuotta vuoden 2014 alusta alkaen. Ohjelmat ovat kooltaan 46 ja 34 miljoonaa euroa, ja materiaaliopin laitoksen osuus projekteista on noin 11 [...]

Lue lisää →

Aalto-yliopistokiinteistöt ostaa Dipolin

06.01.2014

Aalto-yliopistokiinteistöt Oy ostaa Dipolin Aalto-yliopiston ylioppilaskunnalta (AYY). AYY:n edustajisto hyväksyi sekä kiinteistön että tontin kattavan kaupan 19. joulukuuta 2013. Kauppahintaa ei toistaiseksi ole kerrottu julkisuuteen. Teknillisen korkeakoulun ylioppilaskunnan rakennuttama Dipoli vihittiin käyttöön vuonna 1966. Raili ja Reima Pietilän suunnittelema talo toimii nykyisin Aalto-yliopiston koulutus- ja kongressikeskuksena. Kiinteistön pitkäaikaiseksi vuokralaiseksi sitoutunut Aalto-yliopisto suunnittelee rakennuksen remontoimista. “Dipoli on [...]

Lue lisää →

Diplomi-insinöörien palkkakehitys maltillista

05.12.2013

Vakituisessa työsuhteessa olevan diplomi-insinöörin keskipalkka on tällä hetkellä 5 200 euroa ja mediaani 4 692 euroa kuukaudessa. Tiedot käyvät ilmi Tekniikan Akateemisten (TEK) työmarkkinatutkimuksesta. Kuluvana vuonna valmistuneiden TEK:n jäsenten keskipalkka on tällä hetkellä 3 309 euroa ja mediaani 3 260 euroa. Tutkimuksen mukaan diplomi-insinöörien palkat ovat kehittyneet hyvin maltillisesti vuoden 2012 joulukuusta kuluvan vuoden lokakuuhun, [...]

Lue lisää →

Vuoden parhaat tekniikan opinnäytteet palkittu

28.11.2013

Helsingissä palkittiin 21. marraskuuta tekniikan ja luonnontieteiden alan parhaat opinnäytetyöt. Palkitut työt ovat merkityksellisiä oman alansa kehittymiselle sekä kilpailukyvylle. Vuoden parhaana väitöskirjana palkittiin tekniikan tohtori Antti Karilaisen Magnetic materials and responses in antenna applications. Aalto-yliopistossa tekemässään väitöskirjassa Karilainen muun muassa tutki erilaisia antenneja sekä kehitti kolme magneettisilla materiaaleilla ja mikrovalmistustekniikalla pienennettyä antennia. Tutkimuksen tuloksia voidaan soveltaa [...]

Lue lisää →

Uusi menetelmä tropiikin metsäkadon seurantaan

21.11.2013

VTT on kehittänyt satelliittikuviin perustuvan menetelmän tropiikin metsäpeitteen tarkkaan seurantaan. Menetelmän avulla metsät kartoitetaan satelliittikuvista, joiden erotuskyky on kymmenestä kolmeenkymmeneen metriin. Metsien tilan todentaminen on edellytys trooppisen vyöhykkeen metsäkadon pysäyttämiselle. VTT kehitti menetelmän EU:n ReCover-projektissa, jossa yhdeksän tutkimuspartneria kartoitti Meksikon, Guyanan, Kolumbian, Kongon demokraattisen tasavallan sekä Fidzin metsäpeitteitä 1990-luvun alusta nykyhetkeen. VTT:n koordinoiman projektin kokonaisbudjetti oli noin [...]

Lue lisää →

Lappeenrantaan Suomen ensimmäinen aurinkotalousprofessori

15.11.2013

Tekniikan tohtori Christian Breyer on Lappeenrannan teknillisen yliopiston (LUT) uusi aurinkotalouden ja erityisesti uusiutuvan energian tulevaisuustutkimuksen professori. Professorin viisivuotiskausi alkaa 1. tammikuuta 2014. Professuuri keskittyy aurinkotalouteen liittyvien markkinamekanismien tutkimukseen sekä opetukseen. Fortum tukee professuuria viiden vuoden ajan. Breyerin mukaan professuuri on ainutlaatuinen ja tarjoaa loistavan mahdollisuuden toimia tutkijana ja opettajana siirryttäessä kohti kestävää energiataloutta. ”Viime vuosien aikana [...]

Lue lisää →

Biomassan suurimmat teolliset käyttäjät listattu

10.11.2013

Maailman suurimmat biomassaa teollisesti energialähteenä käyttävät maat ovat Brasilia, USA sekä Intia. Suomi on tällä listalla sijalla 12. USA:ssa, Brasiliassa, Isossa-Britanniassa ja Suomessa taas on eniten biomassaa polttoaineiksi ja energiaksi jalostavia suuria laitoksia. Nämä tiedot käyvät ilmi Lappeenrannan teknillisen yliopiston kansainvälisen energiajärjestön (IEA) bioenergiaverkostolle tekemästä tutkimuksesta. Tutkimuksessa kartoitettiin maailman isoimpia biomassaa polttoaineiksi prosessoivia laitoksia sekä [...]

Lue lisää →

Hyvä johtaja ei valehtele

10.11.2013

Nina Kopola astui kaksi vuotta sitten suuriin saappaisiin, kun hänestä tuli ison yrityskaupan tehneen Suominen Oyj:n toimitusjohtaja. Hän uskoo, että paras tapa johtaa on olla aina oma itsensä. Kun 170 miljoonan euron liikevaihdon Suominen Oyj osti itseään tuplasti isomman Ahlstromin kuitukangasliiketoiminnan vuonna 2011, oli yritys haasteen edessä. Siihen haasteeseen tarttui Nina Kopola. Hän aloitti Suomisen [...]

Lue lisää →

Kontakteja solmimassa Kiinassa

10.11.2013

Lähettäjä: Jyrki Poikkimäki Työskentelee: Chief of Shanghai Representative Office at VTT/VTT:n Kiinan edustuston päällikkö Valmistunut: koneenrakennusinsinööriksi 1992 ja kauppatieteen maisteriksi 2006 Vaasassa Miten päädyit Kiinaan? Muutama vuosi sitten pohdiskelin uraani ja tuumin, että minulta puuttui kansainvälinen kokemus. Olen työskennellyt VTT:llä 10 vuotta ja keskittynyt asiakkuuksien hoitoon ja myyntityöhön. VTT:llä on vuodesta 2008 saakka ollut Shanghaissa [...]

Lue lisää →

Wise Groupilla on mahdollisuuksia hyville osaajille

10.11.2013

Wise Group on voimakkaasti kasvava ja kehittyvä yritys, joten olen saanut työskennellä monessa mielenkiintoisessa projektissa. Työskentelen Wise Group Finlandin Helsingin toimipisteessä. Huhtikuussa minut nimitettiin talotekniikan toimialalla energia- ja ympäristöpalvelujen johtavaksi asiantuntijaksi. Hakeuduin aikanaan tekniselle alalle lukion matematiikan opettajan suosituksesta. Valmistuin vuonna 2005 diplomi-insinööriksi Otaniemestä. Tieni johti Wise Groupille Uudesta-Seelannista asti: Muutimme vuonna 2008 vaimoni saaman [...]

Lue lisää →

WSP tarjoaa kiinnostavia urapolkuja

10.11.2013

WSP:llä voi kehittyä urallaan sekä asiantuntija- että esimiespolulla. Monialaisessa yrityksessä pääsee työskentelemään yhdessä eri alojen huippuosaajien kanssa. Valmistuin Otaniemestä arkkitehdiksi vuonna 2008. Arkkitehtuurissa kiehtoi taiteellisen puolen yhdistyminen tekniseen, loogiseen ja matemaattiseen ajatteluun. WSP:lle minua aikanaan vetivät kiinnostavat projektit. WSP:llä olen saanut kattavan ja kokonaisvaltaisen käsityksen eri suunnittelualoista. Täällä löydän rakennesuunnittelijan tai maisemasuunnittelijan viereisistä huoneista. Hyvään [...]

Lue lisää →

Silverskin pitää hyökkääjät kurissa

10.11.2013

Alan edelläkävijä, Silverskin edustaa tietoturvayhtiönä Suomessa aivan omaa linjaansa. Tietoturvan keskiössä on ihminen, ei laitteet. Yritys kouluttaa työntekijänsä Yhdysvalloissa. Juuso Haavisto, 28, Security Advisor Silverskiniin on haettu mahdollisimman eri taustaisia ihmisiä, joilla on erilaisia ajattelutapoja ja osaamista. Itse olen koulutukseltani kauppatieteiden maisteri. Teen töissä paljon tilannekuvia. Pyrin kartoittamaan asiakkaiden kanssa heidän tietoturvatilannetta kuten sen hallintaa, [...]

Lue lisää →

Osaamisen syventäminen vie aikaa

10.11.2013

Aloitin työt Talokeskuksella 16 vuotta sitten valmistuttuani LVI-insinööriksi Oulun teknillisestä oppilaitoksesta. Opiskelu antoi minulle lähtötiedot, mutta osaamisen syventäminen vei aikaa. Itse aloitin tekemällä lämpöjohtojen perussäätösuunnittelua ja kuntoarvioita. Kokemuksen karttuessa pääsin mukaan putkiremonttien suunnitteluun. Nykyisin vedän yksikköä, joka vastaa Talokeskuksessa putkiremonttisuunnittelusta. Talokeskuksessa työskentelyssä parasta on se, ettei mikään projekti ole samanlainen. Olen paljon tekemisissä työntekijöiden, asiakkaiden [...]

Lue lisää →

Citec kannustaa kokeilemaan eri asioita

10.11.2013

Nuorena kiinnostuin koneista ja tekniikasta ja uravaihtoehtoja oli useita.  Valitsin tämän alan, koska se vastasi parhaiten haaveitani ja odotuksiani. Opiskelin Vaasassa silloisessa Svenska yrkeshögskolanissa. Työt aloitin Citecillä keväällä 2007, vähän ennen valmistumistani. Tittelini oli trainee, joka neljän kuukauden koeajan ja valmistumisen jälkeen muuttui Design Engineeriksi. Aloitin suunnittelijana ryhmässä, joka teki 3D-mallinnusta ja putkisuunnittelua Wärtsilälle. Kävin [...]

Lue lisää →

Granlund on tietotekniikan edelläkävijä

10.11.2013

Lukion jälkeen minulle oli selvää, että halusin teknilliselle alalle. Fysiikan alueista eniten kiinnosti lämpöoppi ja mekaniikka, ja korkeakoulujen tutkinto-ohjelmista energia- ja LVI-tekniikka erottui joukosta. Aloitin opiskelut Otaniemessä vuonna 2008 ja valmistuin diplomi-insinööriksi syyskuussa. Granlundilla aloitin työskentelyn keväällä 2011 LVI-osaston sairaalaryhmässä. Ryhmämme tekee pääosin LVI-suunnittelua sairaaloille. Olin aluksi suunnittelijaharjoittelija, mutta nyt valmistuttuani LVI-suunnittelija. Olen oikeastaan yllättynyt [...]

Lue lisää →

Suunnittelualan kiinnostavimmat työnantajat

10.11.2013

T-lehden suunnitteluekstrassa alan parhaat työnantajat kertovat, millaisia eri uramahdollisuuksia he tarjoavat nykyisille ja tuleville työntekijöilleen: T-Median suuressa työnantajakuvatutkimuksessa alan kiinnostavimmaksi yritykseksi nousi tänä vuonna Pöyry. Toiseksi kiinnostavimmaksi kipusi Ramboll perässään FCG Finnish Consulting Group. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakoulututkinnon suorittaneet arvostavat työpaikoissaan erityisesti työn haasteellisuutta ja kiinnostavuutta. Suunnittelualasta kiinnostuneet tekniikan korkeakouluopiskelijat puolestaan arvostavat eniten hyvää palkkausta, [...]

Lue lisää →

Moottoritohtori ja sädehoitoinsinööri

10.11.2013

  Tekniikan tohtori Jussi Puranen vaihtoi akateemisen uran tuotekehitystyöhön sähkökoneita valmistavassa yrityksessä. Diplomi-insinööri Juho Pennanen koulutti aikansa sähköasentajia, kunnes huomasi, että haluaa tehdä itse. The Switchin Lappeenrannan tehtaalla kootaan sähkökoneita pääosin mittatilaustyönä. Tehtaalla valmistetaan tuulivoimageneraattoreiden prototyyppejä ja piensarjoja, mutta suurnopeusmoottoreiden osalta homma on jo ihan sarjavalmistusta. Lähes kaikkien Lappeenrannassa valmistettujen generaattorien sähkösuunnittelu on tekniikan tohtori [...]

Lue lisää →

Salaperäinen kehitystyö vei mukanaan

10.11.2013

  Työskentelen Gemaltolla passien, henkilökorttien ja muiden henkilön tunnistamisessa käytettävien turvapainotuotteiden parissa. Työni on projektiluonteista ja vaihtelevaa. Välillä johdan projekteja, välillä olen apulaisena. Työssäni pääpaino on ID-tuotteiden kehitysprojekteissa. Niihin kuuluu prototyyppien valmistaminen, uusien turvaelementtien ja materiaalien testaaminen sekä kehitettävien tuotteiden tuotantoon saattaminen. Vietän paljon aikaa laboratoriossa ja tärkeimpiä työvälineitäni ovat korttitestauslaitteet sekä mikroskooppi. Olen päässyt [...]

Lue lisää →

Avanade – hyvällä tavalla haastava

09.11.2013

Työssäni on mielenkiintoisinta sen vaihtelevuus ja kaikki projekteissa tulleet jopa kansainvälisetkin haasteet, Jesse Honkanen Avanadesta kertoo. Aloitin Avanadessa toukokuussa 2011. Tämä on ensimmäinen it-alan työpaikkani. Valmistun loppuvuodesta mediatekniikan insinööriksi. Olen tehnyt tämän syksyn lopputyötä, joka on alustariippumaton demosovellus mobiililaitteelle. Parin vuoden aikana olen ollut kuudessa projektissa mukana. Olen tehnyt mm. suunnittelua, määrittelyä, dokumentointia, ja sovelluskehitystä. [...]

Lue lisää →

Kiehtovinta on monipuolinen urapolku

09.11.2013

Tiedolla työn ja yksityiselämän yhteensovittaminen onnistuu loistavasti! Tätä tukevat esimerkiksi etätyöskentelyyn kannustavat toimintatavat sekä tarjolla olevat työkalut. Työtehtäväni eivät sido minua aikaan eivätkä paikkaan, joten voin päättää missä ja miten työskentelen. Fokus on tuloksissa, mutta työilmapiiri Tiedolla on silti avoin, ystävällinen ja aidosti välittävä. Oman urapolkuni aloitin ohjelmistotestaajana, minkä jälkeen siirryin projektipäälliköksi ja nyt vastaan [...]

Lue lisää →

Deloittella kannustetaan kehittymään

09.11.2013

Jo rekrytointivaiheessa sain Deloittesta hyvin ammattitaitoisen kuvan työnantajana ja tunne on vain vahvistunut. Eri alojen ammattilaiset hoitavat työnsä yhdessä täsmällisesti ja laadukkaasti meiningillä, josta sopii ottaa esimerkkiä. Joulukuussa minulle tulee täyteen kolme vuotta Deloittella. Opiskelin TTY:llä diplomi-insinööriksi pääaineenani teollisuustalous. Opintoja kertyi myös tuotekehityksestä. Opintoni antoivat minulle hyvän kuvan yritystoiminnasta, mutta erityisesti teknologia- ja teollisuustoiminnasta. Liiketoimintaymmärrys [...]

Lue lisää →

Vanhempi opettaa nuorempaa

09.11.2013

Haastavinta työssäni on asettaa asiat tärkeysjärjestykseen. Kysyn välillä itseltäni, mikä on tärkeää ja mihin käytän aikani? Ei ole yksiselitteistä sanoa, mistä tyypillinen työpäiväni koostuu. Kun katson kalenteriani, niin pähkinänkuoressa voisin sanoa, että myynti- ja asiakastyön lisäksi päiväni kuluvat projektiemme, henkilöstömme sekä pidemmän aikajänteen suunnitelmien parissa. Olen työskennellyt Capgeminillä yli kymmenen vuotta. Aloitin liikkeenjohdonkonsulttina ja erityisesti [...]

Lue lisää →