LUT:n neuvoa antava Advisory Board aloitti toimintansa

  11.2.2017

  Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) on aloittanut toimintansa Advisory Board. Kansainvälisen käytännön mukaisesti Advisory Board toimii yliopiston neuvonantajana. Jäsenet ovat kokemuksensa ja osaamisensa perusteella valittuja asiantuntijoita,...


  VTT:lle ja Oulun yliopistolle toimitettiin 5G-testilaitteet

  11.2.2017

  Nokia on toimittanut VTT:lle ja Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimusyksikölle (CWC) Suomen ensimmäiset 5G-teknologiaan perustuvat radiolaitteet, joita hyödynnetään tutkimus- ja opetuskäytössä. Suuren kaistanleveyden ansiosta järjestelmä yltää jopa useiden...

  Pulaa tietoturvaosaajista ratkotaan apurahoilla

  22.1.2017

  Osaavien tietoturva-ammattilaisten tarve on lisääntynyt dramaattisesti ja avoinna olevien työpaikkojen lukumäärä ylittääkin merkittävästi pätevien hakijoiden määrän. Samalla kasvaa myös huoli siitä, että monilta tietoturva-ammattilaisilta puuttuu riittävä koulutus heidän nykyiseen...  TTY ja Luke kehittivät automaattisen menetelmän puulajien tunnistamiseen

  22.1.2017

  Tampereen teknillisen yliopiston matematiikan laboratorion ja Luonnonvarakeskuksen (Luke) yhteistutkimuksessa kehitettiin uusi menetelmä puulajien tunnistamiseen laserkeilausaineistosta. Sen avulla on mahdollista laskea luokitteluominaisuuksia aivan uudella tavalla. TTY:n ja Luken tutkijat saivat...

  Näin Aallon opiskelijat muuttaisivat HSL:n matkakortinlukijaa

  22.1.2017

  Hiljattain käyttöön otettu uusi Helsingin seudun liikenteen (HSL) matkakortinlukija on saanut osakseen kritiikkiä heikon käytettävyyden ja myöhästymisiä aiheuttavan hitauden vuoksi. Aalto-yliopiston maisteriopiskelijat analysoivat käyttöliittymän ihmisen ja tietokoneen väliseen vuorovaikutukseen keskittyneellä...

  Tutkimus: Etäisyys ja asenteet vaikuttavat tuulivoiman häiritsevyyteen

  8.1.2017

  Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) tehdyn tutkimuksen mukaan tuulivoimaloista sisätiloihin kantautuvan äänen koetussa häiritsevyydessä on eroa tutkimuspaikkakuntien välillä. Äänen häiritsevyyteen vaikuttavia tekijöitä olivat etäisyys tuulivoimalasta sekä...

  Mekong-joen virtaukset muuttuvat Kiinan vesivoimahankkeiden takia

  8.1.2017

  Aalto-yliopiston tutkimus osoittaa, että Kiinan vesivoimahankkeet ovat muuttaneet Mekong-joen virtaamia merkittävästi vuodesta 2011 lähtien. Vesivoimahankkeet kasvattivat kuivan kauden virtaamia, pienensivät sadekauden virtaamia ja aiheuttivat huomaavia virtaamavaihteluita. Virtaamavaikutukset olivat suurimmat...