Clintonin ja Trumpin kannattajien välille voisi luoda sopua algoritmilla

  26.2.2017

  Twitter-tutkimus osoitti, että vastakkainasettelua voi vähentää verkostoja yhdistämällä. Huoli yhteiskunnan polarisoitumisesta on kasvussa, ja esimerkiksi Maailman talousfoorumi nosti sen uhaksi maailmanlaajuisia riskejä käsittelevässä raportissaan. Yhtenä kasvavan vastakkainasettelun syynä on...


  Oulun yliopistossa alkoi tieteellisen kuvantamisen kansainvälinen tohtoriohjelma

  26.2.2017

  Oulun yliopistossa on alkanut uusi kansainvälinen I4Future-tohtoriohjelma, jossa koulutetaan asiantuntijoita tieteellisen kuvantamisen ja karakterisointimenetelmien hyödyntämiseen tutkimuksessa. Tohtoriohjelmassa painotetaan monitieteistä lähestymistapaa tutkimusongelmiin ja myös käytännön sovelluksia. Tohtoriopiskelijoita koulutetaan tieteellisten taitojen...

  VTT:n Tie Biotalouteen -ohjelman loppuraportti on julkaistu

  25.2.2017

  Huomisen biotalous tehdään tänään, ja irtiotto öljypohjaisista tuotteista sekä energiasta on VTT:n mukaan jo käynnissä. Teknologian tutkimuskeskus VTT kehitti Tie biotalouteen -kärkiohjelmassaan teknologioita sovellettaviksi uudentyyppisissä arvoketjuissa, joissa Suomen pelto- ja...  Tuula Teeri jättää Aalto-yliopiston rehtorin tehtävän

  25.2.2017

  Aalto-yliopiston rehtori Tuula Teeri on ilmoittanut jättävänsä rehtorin tehtävän siirtyäkseen Ruotsin kuninkaallisen insinööritieteiden akatemian (Kungl. Ingenjörsvetenskapsakademien, IVA) toimitusjohtajaksi todennäköisesti loppusyksystä. Aalto-yliopistosäätiön hallitus käynnistää hakuprosessin uuden rehtorin valitsemiseksi. ”Haluan jo tässä vaiheessa...

  LUT:n neuvoa antava Advisory Board aloitti toimintansa

  11.2.2017

  Lappeenrannan teknillisessä yliopistossa (Lappeenranta University of Technology, LUT) on aloittanut toimintansa Advisory Board. Kansainvälisen käytännön mukaisesti Advisory Board toimii yliopiston neuvonantajana. Jäsenet ovat kokemuksensa ja osaamisensa perusteella valittuja asiantuntijoita,...

  VTT:lle ja Oulun yliopistolle toimitettiin 5G-testilaitteet

  11.2.2017

  Nokia on toimittanut VTT:lle ja Oulun yliopiston Centre for Wireless Communications -tutkimusyksikölle (CWC) Suomen ensimmäiset 5G-teknologiaan perustuvat radiolaitteet, joita hyödynnetään tutkimus- ja opetuskäytössä. Suuren kaistanleveyden ansiosta järjestelmä yltää jopa useiden...

  Pulaa tietoturvaosaajista ratkotaan apurahoilla

  22.1.2017

  Osaavien tietoturva-ammattilaisten tarve on lisääntynyt dramaattisesti ja avoinna olevien työpaikkojen lukumäärä ylittääkin merkittävästi pätevien hakijoiden määrän. Samalla kasvaa myös huoli siitä, että monilta tietoturva-ammattilaisilta puuttuu riittävä koulutus heidän nykyiseen...